ปีการศึกษา
2565
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2565-ราชวินิต มัธยม

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 19-24 ก.พ. 65 6 มี.ค. 65
   
 • ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ
 • 19-24 ก.พ. 65 6 มี.ค. 65
   
 • จากสำนักพระราชวัง
 • 09-13 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65
   
 • นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต
 • 09-13 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65
   
 • นักเรียนทั่วไป
 • 09-13 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65
   
 • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 • 09-13 มี.ค. 65 26 มี.ค. 65
   
 • ความสามารถพิเศษ ม.1
 • 09-10 มี.ค. 65 22 มี.ค. 65
    มัธยมปลาย
   
 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • 19-24 ก.พ. 65 7 มี.ค. 65
   
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • 09-13 มี.ค. 65 27 มี.ค. 65
   
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • 09-13 มี.ค. 65 27 มี.ค. 65
   
 • แผนการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 09-13 มี.ค. 65 27 มี.ค. 65
   
 • ความสามารถพิเศษ ม.4
 • 09-10 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65